Spezia Kit History

  1. Acerbis since 2015
  2. Lotto 2012-2015
  3. Joma 2010-2011
  4. Mass 2007-2008
  5. Kappa until 2001

Top & Flop

Spezia 21-22 Away
3.9 / 46 votes
2
Spezia 21-22 Home
3.8 / 95 votes
3
Spezia 21-22 GK
3.7 / 29 votes
4
Spezia 22-23 Third
3.7 / 85 votes
5
Spezia 17-18 Away
3.5 / 15 votes
6
Spezia 22-23 Away
3.2 / 24 votes
7
Spezia 21-22 Third
3.1 / 41 votes
Spezia 20-21 Away
2.3 / 119 votes
2
Spezia 20-21 Home
2.3 / 102 votes
3
Spezia 20-21 Third
2.3 / 79 votes
4
Spezia 22-23 GK
2.4 / 42 votes
5
Spezia 22-23 Home
2.4 / 124 votes
6
Spezia 20-21 GK
2.7 / 23 votes